Verzekeringsgaranties

Opmerking de garanties samengevat onder contract N° EVT20171297.008 aangeschreven bij de Groupe Special Lines en Axeria Insurance Limited Progetta House, Level 2, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR4012, Malta.

LOCPLUS

ANNULERINGSVERZEKERING

PM Conseil Assurances

Advies en verzekering afhandeling
1, rue du Languedoc
CS 45001
91222 Brétigny sur Orge Cédex.

telefoon : 01 60 84 75 45
Fax : 01 60 84 52 46
sls@pmconseil-assurances.fr
www.pmconseil.fr

________________________________________

R.C.Corbeil – Essonnes A 312 509 425 – Siret 312 509 425 00061 – Code APE 672 Z – Orias n°17002203
________________________________________

Financiële garantie verzekering en beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de artikelen L.530.1 L.530.2 en de Code Verzekeraars.
_________________________________________


Dit contract wordt vertegenwoordigd door de ABONNEE :

SKI PLANET
195 rue Emile Machet - Chalet La perdrix des neiges 73350 BOZEL

telefoon 04 79 22 15 68 - Fax 04 79 24 74 79

Heeft als objectief ervoor te zorgen :

Definitie : de verzekerde is de reserverende van het verblijf, zijn echtgenoot of partner, nageslacht, schoonzonen, dochters, broers, zussen of vermelde of genoemde personen.

ANNULERINGSVERZEKERING :
Terugbetaling van de TOTAAL prijs van het verblijf met aftrek van de verzekeringspremie en de reserveringskosten, inclusief gefactureerde ondersteunende diensten, die de verzekerde moet betalen in geval van annulering te wijten aan een van de volgende gebeurtenissen :

IN GEVAL VAN ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF OF INLOOPVERTRAGING :

De vergoeding van de kosten van het verblijf worden naar rato – temporis berekend van de niet gebruikte periode als gevolg van een onderbreking, zoals beschreven in de Annuleringsverzekering - & 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

SPECIFIEKE UITZONDERINGEN VAN ANNULERING :

Er is overeengekomen dat de garantie niet kan worden verkregen in de hieronder beschreven omstandigheden:
Ziekte of ongeval waarvan de verzekerde niet bewust van is bij het boeken, resulterend in behandeling tijdens de maand voorafgaand aan de datum van reservering van het verblijf.
In geval van zwangerschap, tenzij eventuele complicaties als gevolg van deze aandoening, miskraam, bevalling en verdere. Voor thermische behandelingen, met de noodzaak van een esthetische behandeling (behalve door het gevolg van ziekte of ongeluk), psychiatrische of psychotherapeutische behandeling, waaronder depressie.
Ziekte of letsel als gevolg van alcoholisme, dronkenschap, drugsgebruik, drugs, niet-medisch voorgeschreven drugs.
Een ongeval veroorzaakt door de beoefening van sport : vliegen, bobslee, skeleton, bergbeklimmen, ijshockey, motorsport, duiken.

EERSTE HULP, ONDERZOEK EN TRANSPORT KOSTEN :

De garantie wordt slechts verleend wanneer de aankoop en de betaling van de skipassen exclusief verzorgd is door Ski Planet. Wanneer de verzekerde gebruik maakt van een erkende evacuatie dienst, ten gevolge van een ongeluk of ziekte uitsluitend op het skigebied (pistes, buiten de pistes binnen een afstand met een straal van 150m) erkend door de verzekeringnemer, de verzekerde gaat dan akkoord met de betaling van de kosten (brancard, evacuatie slee, helikopter of andere vorm) tussen de plaats van het ongeluk of de ziekte en de dichtstbijzijnde medische faciliteit waaronder ook de kosten vallen voor het vervoer voor de terugkomst op de accommodatie in het skigebied (uitgezonderd de vervoerkosten van de verzekerde naar de hoofdverblijfplaats van de verzekerde). Er wordt gedetailleerd dat de garantie op eerste hulp kosten toegepast kan worden voor de verzekerde met of zonder ski materiaal op de skigebieden. Indien de verzekerde al het bewijs van zijn evacuatie levert (het origineel van de skipas, medisch certificaat, factuur van de evacuatie, contract van de verzekering…), de verzekeraar gaat akkoord met het betalen van de kosten van de opeenvolgende handelingen die worden uitgevoerd door de juist aangewezen professionals met een overeenkomst met de verzekeraar of de abonnee van de verzekeraar (piste diensten, ambulance diensten …) overeenkomstig de contractuele bepalingen hierboven genoemd. Wanneer dit niet het geval is, zal de verzekerde eerst zelf de kosten moeten betalen. Een vaste eigen risico van € 77 zal altijd worden afgetrokken.

Limiet van de garantie :
· in Frankrijk ...................... gefactureerde kosten
· buiten Frankrijk ..................................15 000 €

COMMUNICATIE VAN HET CONTRACT :

De verzekeraar kan alleen worden aangesteld door de volledige tekst van het contract, deze is verkrijgbaar bij de abonnee die deze ter beschikking stelt voor consultatie.